معرفی مسابقه برترین توان اجرا

معرفی مسابقه برترین توان اجرا

یکی از مسایل اصلی مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان و سایر کشورهای در حال توسعه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای صحیح برنامه ها و همچنین عدم توجه به توان و ظرفیت های داخلی می باشد. این موضوع به طور مکرر توسط مسوولین عالی رتبه نظام مطرح گردیده است. به عبارت دیگر تمرکز و هم افزایی بر اهداف اصلی تعیین شده به صورت کامل وجود ندارد. جشنواره ملی بهره وری در راستای اهداف و ماموریت خود و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز اندازه گیری توان اجرایی اقدام به اندازه گیری توان اجرای سازمان ها و شرکت ها و برگزاری مسابقه برترین توان اجرا نموده است تا از طریق برگزاری مسابقه و ایجاد بستر رقابتی در این حوزه در کنار موضوع بهره وری توجه تمامی بخش های اقتصادی کشور را به سمت موضوع اجرا سوق دهد و اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید.

 

به منظور اندازه گیری و ارزیابی توان اجرایی از تکنیک های معتبر بین المللی و روش ارزیابی xQ (بهره اجرا/Execution Quotient) استفاده می گردد که میزان تمرکز سازمانی را بر روی اهداف الویت دار، اندازه گیری نموده و مسیر بهبود در امر اجرا را برای سازمان ترسیم می نماید. این روش ارزیابی از مستندات بین المللی معتبر مانند منابع مستندات موسسه فرانکلین کاوی، شرکت مکنزی و شرکا، موسسه هریس اینتراکتیو و شبکه کسب و کار هوشمندانه کانادا و … استفاده گردیده است. در این روش با استفاده از پرسشنامه داده ها و اطلاعات در مورد ابعاد موضوع اجرا در سازمان به صورت آنلاین (پرسشنامه آنلاین) جمع آوری می گردد و پس از انجام صحه گذاری نظرسنجی انجام شده، نتایج در قالب کارنامه توان اجرایی ارایه می گردد.

دستاوردهای حضور در این مسابقه:

  • اندازه گیری توان اجرایی سازمان ها به صورت حضوری و آنلاین با استفاده از تکنیک های معتبر بین المللی
  • ارایه کارنامه توان اجرایی
  • امکان مقایسه وضعیت توان اجرایی با سایر سازمان های مشابه
  • امکان ارزیابی دوره ای به صورت آنلاین و بررسی روند تغییرات
  • امکان حضور در دوره های عمومی و دوره های تخصصی
  • امکان ریشه یابی علل موانع اجرایی در سازمان ها و ارایه راهکار بهبود

هزینه حضور در مسابقه برترین توان اجرا برای هر سازمان مبلغ ۵ میلیون تومان می باشد.  

نحوه ثبت نام: انتخاب گزینه مسابقه در فرم ثبت نام جشنواره ملی بهره وری و ارسال مدارک

مدارک مورد نیاز:

  • چارت کامل سازمانی شرکت متقاضی
  • آخرین لیست ریز کارکرد بیمه کارکنان

فرایند اجرایی اندازه گیری توان اجرایی:

ردیف

فعالیت ها

مسوول

۱

ثبت در سایت و بارگذاری مستندات درخواستی

سازمان متقاضی

۲

انجام بررسی ها و ارسال لینک نظرسنجی

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

۳

برگزاری نظرسنجی به صورت آنلاین

سازمان متقاضی

۴

پشتیبانی در طول فرایند (ثبت نام اولیه، نظرسنجی و …)

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

۵

برگزاری نظرسنجی به صورت حضوری (در صورت نیاز)

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

۶

صحه گذاری نظرسنجی انجام شده

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

۷

تهیه کارنامه توان اجرایی سازمان

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

۸

شرکت در مسابقه برترین توان اجرا

جشنواره ملی بهره وری

شایان ذکر است مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی تنها مسوول اندازه گیری و صحه گذاری اطلاعات می باشد و کلیه فعالیت های داوری و انتخاب سازمان های برتر توسط جشنواره ملی بهره وری انجام می پذیرد. همچنین در صورت تشخیص دبیرخانه جلسات بازدید از محل سازمان های متقاضی صورت می گیرد.