معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

جشنواره ملی بهره وری با هدف به اشتراک گذاری تجربه های موفق در بین مدیران بنگاه های اقتصادی، مسابقه ای را با استاندارد های جهانی پایه گذاری کرده است. در این مرحله، هر شرکت، پروژه هایی که با هدف ارتقا عملکرد در هر حوزه ای مانند ارتقا فروش، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش ضایعات، افزایش رضایت مشتریان و … که با استفاده از ابزارهای مدیریتی در درون سازمان خود انجام داده اند را در فرم های مخصوص مستند نموده و برای دبیرخانه ارسال می کنند. هر پروژه ارسالی توسط داوران همان صنعت که از مدیران شرکت های همان صنعت می باشند(حداقل ۲۰۰داور در هر صنعت) بررسی و ارزیابی می شوند.

 

p1

 

 

برای ارسال پروژه ها به دبیرخانه جشنواره، لطفا از فرم زیر استفاده نمایید

دانلود فرم مسابقه ملی تجربه های موفق

فهرست تجربه های برتر ارایه شده سال های گذشته