معرفی مسابقه ملی بهینه کاوی

معرفی مسابقه ملی بهینه کاوی

 

با توجه به تدوام برگزاری جشنواره ملی بهره وری و بالا رفتن تجربیات و انتظارات، و جهت تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و اعلام نظر اعضای کمیته راهبری جشنواره در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان، دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری چهارمین دوره، فعالیت هایی را در این زمینه اجرا نمود که منجر به تایید جشنواره توسط شبکه جهانی بهینه کاوی گشت که به دنبال آن شرکت ها و سازمان های ایرانی در صورتی که مورد تایید جشنواره ملی بهره وری قرار گیرند می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند، و بر همین اساس مسابقه ملی بهینه کاوی منطبق با مسابقه جهانی بهینه کاوی شکل گرفت .مسابقه ملی بهینه کاوی سازمانها را ترغیب میکند که توضیح دهند چگونه بهینه کاوی (مقایسه و یادگیری از دیگران) عامل جدایی ناپذیر و مهمی در بهبود و نوآوری درآن سازمان بوده است.

مزایای شرکت در مسابقه ملی بهینه کاوی

·         به رسمیت شناختن عملکرد سازمان، افراد و تیم های مسئول فعالیت های مرتبط با بهینه کاوی در هر سازمان (سیستم  و فرهنگ بهینه کاوی سازمان)

·         ایجاد سطوح انگیزشی جدید برای انجام پروژه های بهینه کاوی و دستیابی مبتکرانه به تجارب برتر

·         دریافت بازخورد از کارشناسان در مورد چگونگی ایجاد رشد پایدار در رویکردهای بهینه کاوی درهر سازمان

·         آگاهی از تعهد سازمان در حرکت روبه جلو ازطریق جستجوی تجربیات و دانش های نوین در سطح داخلی و بین المللی

در پایان از مجموع امتیازات کسب شده از آرای اعضای آکادمی کسب و کارهای رقابت پذیر ایران ، پروژه های قابل ارایه انتخاب شده و توسط مدیران پروژه در حضور اعضای کمیته علمی، ارایه و در نهایت پروژه های برتر توسط کمیته علمی جشنواره انتخاب می گردد.

– زمان برگزاری سیزدهمین دوره: اول خرداد ماه

– هزینه ثبت نام: یک پروژه :۹ میلیون تومان – دو پروژه: ۱۵ میلیون تومان –سه پروژه ۲۰ میلیون تومان

– مهلت ثبت نام و ارسال پروژه ها: پایان اسفندماه

 

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه، در فرم مسابقه تجربیات موفق، گزینه بهینه کاوی را انتخاب کنند.

 

فرم ثبت نام مسابقه ملی تجربه های موفق

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

سایر مسابقات جشنواره ملی بهره وری:

مسابقه ملی بهره وری
مسابقه ملی تجربه های موفق
مسابقه بهترین محل برای کار
مسابقه برترین توان اجرا